тел.: 0898 492 835
Доктор Виктория Бързачка
Офталмолог

Оперативно лечение на катаракта

Провежданото оперативно лечение на катаракта се извършва с най-съвремененния апарат за факоемулсификация – Центрурион Силвър и се предлага имплантация на всички премиум вътреочни лещи.