тел.: 0898 492 835
Доктор Виктория Бързачка
Офталмолог

Лечение на глаукома

     Доктор Виктория Бързачкаоткрива и провежда лечение на глаукома, чрез компютърна периметрия и използуване на динамичен Паскал тонометър.