тел.: 0898 492 835
Доктор Виктория Бързачка
Офталмолог

Неоперативно лечение

     Доктор Бързачка оделя специално внимание на неоперативното лечение на кривогледство в детска възраст посредством синоптофор, уред,който се използува и за повлияване на „мързеливо” око.