тел.: 0898 492 835
Доктор Виктория Бързачка
Офталмолог
Неоперативно лечение

Неоперативно лечение

     Доктор Бързачка оделя специално внимание на неоперативното лечение на кривогледство в детска възраст посредством синоптофор, уред,който се използува и за повлияване на „мързеливо” око.

 

Неоперативно лечение - Изображение 1